Bun venit !

Christian Fish/Cross Ai ajuns pe o pagina anexa - extensie la cele 4 pagini principale administrate de Familia Crestina!

20090107

DIVORTUL - de Dr. Allen Jones

Continuare din pagina
A. Ce este şi ce nu este motiv pentru divorţ?
Să vedem ce zice Biblia despre divorţ, să vedem ce atitudine are Dumnezeu faţă de divorţ: Maleahi 2:16 - Dumnezeu urăşte divorţul. (La fel, noi nu trebuie să urâm oamenii divorţaţi, ci divorţul.) Dacă eu ca om al lui Dumnezeu permit ceea ce Dumnezeu nu permite sunt greşit. În Matei 19, de asemenea vedem atitudinea lui Dumnezeu faţă de divorţ. Permite Domnul divorţul? Vom vedea pe parcursul studiului. În Matei 19, Hristos a făcut o excepţie. Excepţia care îngăduie divorţul este curvia. Curvia este fărădelege, păcat.

În ochii oamenilor curvia înseamnă sex înainte de căsătorie. În ochii lui Dumnezeu curvia înseamnă mult mai mult decât sex înainte de căsătorie. Homosexualitatea este curvie, amestecul cu animale, de asemenea. Incestul, sexul între fraţi este curvie. Sexul sub orice formă ar fi el, dacă este contrar Cuvântului lui Dumnezeu se numeşte curvie. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea noastră, ferirea de curvie, de orice formă a curviei, de orice fel de necurăţie sexuală. SIDA este plata curviei. Sexul este permis de Dumnezeu numai în relaţiile conjugale. Evrei 13:4 este foarte clar! Porunca „Să nu preacurveşti “ este aprobarea căsătoriei. Cu cine nu poţi să preacurveşti? Cu nevasta sau cu soţul altora. Toate relaţiile sexuale în afara căsătoriei sunt strict interzise şi ilegale, deci păcat.

Înainte să spună Isus ceea ce a spus în Matei 19, erau mai multe motive pentru divorţ. Bărbatul în V.T. putea să se despartă de femeia lui, orice motiv ar fi avut. Isus a schimbat legea aceasta. Dacă înainte (V.T.) putea fi orice motiv, acum (N.T.) Hristos a stabilit un singur motiv: Matei 19:1-10. Acest lucru te îndeamnă să fii atent la alegerea partenerului de viaţă pentru că bun sau rău, cum ţi l-ai ales, aşa îl vei avea toată viaţa.

Guvernul este o instituţie a lui Dumnezeu. Dacă un guvern nu are Biblia sau nu o crede, dacă legile guvernului nu sunt legi biblice oare va trebui să-i ascultăm legile? Da! Pentru că guvernul este o instituţie a lui Dumnezeu şi un anume fel de guvern este totuşi mai bun decât lipsa totală a guvernului. Asta este şi a fost valabil şi adevărat pentru totdeauna. Fără un guvern e mai rău decât cu un guvern mai puţin bun. E adevărat, nu toate guvernele ascultă de Dumnezeu şi totuşi noi trebuie să ne supunem guvernului.

La fel este şi cu căsătoria. Poate sunt multe nemulţumiri într-o familie dar trebuie să existe înţelegere şi supunere reciprocă. Singurul motiv de despărţire rămâne curvia. Orice alt motiv ai invoca nu este valabil. Numai moartea poate dizolva (desface) o căsătorie, în afară de curvie.

Daţi-mi voie să prezint cincisprezece lucruri care nu reprezintă motive de divorţ. Acestea sunt lucruri pentru care oamenii divorţează, însă ele nu sunt motive biblice de divorţ. Ca predicator nu ai voie să spui unei femei să divorţeze de soţul ei pentru unul din următoarele motive: beţie, droguri, lipsa dragostei, ostilitate, incompatibilitate (nepotrivire), cruzime intelectuală, lipsă de sprijin, lenevie, faptul că nu-i bun la nimic, jocuri de noroc, faptul că e ucigaş, faptul că nu ştie sau nu vrea să fie cumpătat cu banii, are învăţătură greşită despre Dumnezeu, nu este mântuit, încurcă sau se împotriveşte lucrării lui Dumnezeu. Pentru nici unul din aceste motive nu ai voie să divorţezi. Au fost predicatori tineri care voiau să-şi părăsească soţiile pentru că ele nu voiau să-i ajute, să intre în lucrare, să-i urmeze în lucrare sau pe motiv că ele îi încurcă în lucrare. Asta nu-i drept. Acestea nu sunt motive de divorţ. Sunt probleme grave şi motive serioase dar ele nu sunt motive pentru divorţ.

De ce a permis Dumnezeu evreilor în V.T. să-şi lase nevestele? Divorţul pune capăt căsniciei. O femeie divorţată putea să fie a altui bărbat. De ce a permis Dumnezeu asta? Din cauza împietririi inimilor bărbaţilor. În V.T. se arată o lume a bărbatului. Cine trebuia îngrijit în V.T.? Văduva şi orfanul. În V.T. nu scrie nicăieri că femeia trebuie să muncească. Deci dacă femeia nu avea serviciu, ea era obligată să trăiască pe lângă un bărbat pentru a o întreţine. Dacă Dumnezeu nu ar fi permis în V.T. divorţul şi recăsătorirea, ce ar fi făcut femeia care nu mai era pe placul bărbatului? Ar fi trebuit să moară de foame ea şi copiii ei. Bărbaţii evrei aveau dreptul să-şi lase nevestele dacă nu le convenea ceva la ele. Dacă nu permitea Dumnezeu divorţul şi recăsătorirea iar bărbatul dădea afară pe nevasta lui pe motiv că nu-i place de ea, femeia nu mai avea ce să facă, nu mai putea să trăiască, din lipsă de loc de muncă. Deci permisiunea divorţului din V.T. a lui Dumnezeu a fost o hotărâre de ocrotire a orfanilor şi femeilor alungate de bărbaţii lor. Ele prin recăsătorire puteau să aibă un loc de refugiu, de trai pentru ele şi copilaşii lor.

În N.T., Dumnezeu şi-a arătat harul Său pentru a schimba inimile noastre. Inima nu este schimbată de lege şi nici nu poate fi schimbată de lege, de aceea, din pricina împietririi inimii bărbaţilor a fost permis divorţul în V.T.. Deci pentru că N.T. schimbă inima, nu mai este permis să-ţi laşi nevasta, să divorţezi de ea. Femeia niciodată nu va divorţa de bărbatul cu inima schimbată. În V.T. o femeie nu putea divorţa de bărbat. Ştim că Hristos este Bărbatul iar Biserica este femeia. Noi nu putem să divorţăm de El, nu putem să aducem nici o acuzaţie împotriva Lui. Femeia nu poate aduce nici o acuzaţie împotriva bărbatului ei. Singura acuzaţie este curvia.

B. Cum îi tratezi pe cei divorţaţi?
În lucrarea lui Dumnezeu cele mai dificile probleme cu care vei da piept sunt problemele legate de familie. Oamenii vor veni la tine să primească soluţii şi răspunsuri. De multe ori tinerii predicatori au tendinţa să atace, să acuze şi să condamne fără milă ceea ce nu înţeleg. E mult mai uşor să-ţi intri în firea pământească şi să ataci ceva decât să intri în Duhul şi să rezolvi problema. E simplu să fii indignat în fire dar e dificil să fi iubitor şi înţelegător în Duhul. De aceea există tendinţa în noi de a fi împotriva mai multor lucruri decât să fim de acord cu mai multe lucruri. Dacă eşti sigur despre un lucru pe care-l crezi şi-ţi este limpede şi clar, oamenilor cărora le dai soluţia le va veni mult mai uşor să accepte ce spui şi-ţi va fi şi ţie mai uşor să spui. Limpezimea, claritatea adevărului împreună cu siguranţa pe ceea ce crezi te va ajuta mult pe tine şi pe oamenii cărora le vei vorbi. Exemplu: Sunt cupluri care trăiesc împreună necăsătoriţi. Aud evanghelia, o cred şi sunt mântuiţi. Ce sfat le dai legat de relaţia lor? Dacă înţelegi ce crezi şi eşti în stare să le arăţi cu uşurinţă şi rapid, e bine. Ce nu poţi explica înseamnă că nu înţelegi ci doar crezi şi accepţi. Când nu poţi explica oamenilor ce crezi în mod clar din Biblie, de fapt nici tu nu înţelegi ce crezi şi de aceea s-ar putea ca oamenii să nu-ţi primească explicaţia. Alt exemplu: Ce trebuie să faci cu oamenii divorţaţi. Dacă nu înţelegi ce crezi atunci nu vei şti cum să te descurci cu oamenii divorţaţi. Vor veni oameni la tine, oameni care au fost divorţaţi şi recăsătoriţi şi va trebui să fii hotărât şi sigur ce crezi în privinţa asta (daca pot fi botezaţi, dacă pot lua cina Domnului, etc.).

Există predicatori care neagă faptul că singurul motiv pentru divorţ este curvia. Ei spun că nu există nici nu motiv pentru divorţ. Ei spun că femeia în V.T. care era divorţată de soţul ei era pentru că nu a fost găsită fecioară în noaptea nunţii. Bărbatul descoperă în noaptea nunţii că logodnica lui nu este fecioară şi apoi el are motiv să se despartă de ea, să divorţeze. Asta este explicaţia pe care o dau predicatorii aceştia, pentru că nu vor să permită cu nici un chip divorţul. Ei susţin pe nedrept că niciodată nu a fost îngăduit divorţul în Biblie. Singura dată când avea motiv să divorţeze era în noaptea nunţii dacă afla că nu este fecioară. Dacă cercetăm V.T. observăm că acele fete care erau descoperite că au avut relaţii cu bărbaţi erau ucise cu pietre. Deci aceşti predicatori greşesc în ceea ce susţin ei şi anume că divorţul nu este permis decât în cazul sus amintit.

Divorţul în V.T. era un act de milă din partea lui Dumnezeu pentru femeie şi copiii ei. De asemenea, în N.T., divorţul este un act de milă din partea lui Dumnezeu pentru femeie. Să spunem că un bărbat este necredincios (infidel) soţiei lui şi s-a ales cu boli venerice. Din moment ce este căsătorit el are drept şi este stăpân pe trupul soţiei lui şi astfel el îi va transmite şi ei aceste boli venerice, ruşinoase. N-ar trebui să se întâmple aşa. Sunt şapte boli venerice incurabile din care două sunt mortale. De aceea divorţul este o cale de a fi protejat(ă) de astfel de boli. Dumnezeu arată milă faţă de cel nevinovat în acest caz, prin divorţ. Dumnezeu nu sileşte pe oameni să trăiască împreună cu această ameninţare a sănătăţii şi vieţii.

Deut.24:1,2 – Prin divorţ căsnicia este dizolvată iar partenerii sunt liberi unul faţă de celălalt. E clar că o femeie divorţată este liberă să se recăsătorească cu un alt bărbat. Divorţul destramă, dizolvă căsnicia iar soţii nu mai sunt legaţi unul de altul. Bărbatul nu mai are autoritate asupra femeii de care a divorţat.

Să zicem că un bărbat divorţează de soţie. Soţia este eliberată şi el nu mai are autoritate asupra ei. Acum ea este liberă să se recăsătorească. Ea se căsătoreşte cu altul. Acel bărbat cu care s-a recăsătorit ea, nu mai vrea să stea cu ea şi divorţează, sau moare. Ea se poate întoarce la primul bărbat? NU! De ce? Pentru că dacă nu era o lege care să interzică acest lucru evreii făceau comerţ cu femei sub aceste motive!

Ceea ce crezi trebuie să trăieşti în mod consecvent! Să zicem că vine la păstor un om cu două neveste şi zice: „Vrem să ne primeşti ca membrii în adunarea ta” Îi primeşti? Nu! Vine altul care trăieşte în curvie cu aceeaşi propunere. Îl vei primi? Nu! Poate vine un om care este divorţat după legea statului, nu după Biblie şi este recăsătorit; îl vei primi? Nu! Acest om ori are două neveste în ochii lui Dumnezeu ori cu a 2-a nevastă face preacurvie.

Nu vreau să schimb standardele voastre şi nici să vă influenţez în vreun fel. Doar vreau să vă încurajez să vă hotărâţi ce credeţi, să ştiţi clar ce credeţi, să fiţi consistenţi şi consecvenţi în ceea ce credeţi, să ţineţi ceea ce credeţi. Dacă eu divorţez de femeia mea dar nu după Biblie şi mă căsătoresc după legea statului cu altă femeie am două neveste. Nu contează dacă sunt credincios sau necredincios pentru că Biblia nu face diferenţa la acest subiect. Şi necredincioşii atunci când îşi zic „Da” unul altuia la oficierea căsătoriei sunt declaraţi în faţa lui Dumnezeu ca fiind căsătoriţi.

1Cor.7:2-5 – Bărbatul nu trebuie să-şi lipsească nevasta de trupul lui şi nici nevasta nu trebuie să-şi lipsească bărbatul de trupul ei, pentru că ei pot fi ispitiţi de diavol şi să cadă în curvie. E foarte posibil ca un soţ şiret sau o nevastă şmecheră să-şi împingă partenerul de căsnicie în curvie ca mai apoi să-l condamne cu acest lucru. Acestea sunt cele mai complicate probleme. Mulţi bărbaţi părăsesc lucrarea din cauza unei căsnicii nefericite. Căsătoriile nefericite au stricat mai mulţi lucrători decât orice alt motiv.

Dacă acceptăm învăţătura că-i mai bine să stai singur poate apărea o contradicţie. Gen.2:18 spune că „nu este bine ca omul să fie singur”.

C. Cei divorţaţi pot face nuntă?
Eu nu accept să fac în biserica mea nuntă pentru cineva care a fost căsătorit, a divorţat şi apoi se recăsătoreşte cu altcineva. În cazul în care o femeie se desparte de bărbat şi bărbatul rămâne singur iar femeia găseşte alt bărbat şi doreşte să se căsătorească cu el, tu ca păstor vei oficia acea căsătorie? Eu nu aş oficia acea căsătorie pentru că soţul celălalt trăieşte. În ochii lui Dumnezeu ei doi s-ar putea să fie căsătoriţi încă. Eu nu mă apuc de cercetări pentru a descoperi dacă este sau nu căsătorie încă şi de aceea nu oficiez o a 2-a căsătorie. Singurul motiv din N.T. pentru divorţ este curvia, dar eu nu pot şti sigur că în divorţul lor au fost motivaţi de curvie. Irodiada a divorţat de Filip, fratele lui Irod şi l-a luat pe Irod. Ioan Botezătorul le-a spus că nu-i îngăduit că stea laolaltă.

Dacă nu cunosc trecutul acestui cuplu, sunt un călcător al cuvântului lui Dumnezeu căsătorind pe cineva care nu a divorţat în mod biblic ci după legea statului. Dacă un bărbat îşi lasă nevasta din cauza curviei şi femeia aceea se căsătoreşte cu altul ea este curvă şi face curvie. Eu nu am voie să unesc oameni la curvie. Dacă fac deci asemenea cununii (oficierea căsătoriei) eu sunt de acord şi aprob curvia. Nu am nici o obligaţie din partea lui Dumnezeu să căsătoresc pe cineva. Singura justificare pentru care pot să fac o nuntă la Biserică este:

- promovarea curăţiei,

- răsplătirea curăţiei,

- o ilustraţie frumoasă a lui Hristos şi a Bisericii.

Dacă aceste trei lucruri nu le pot împlini, nu are rost, nu am nici un motiv să fac nuntă în Biserică. Pentru membrii Bisericii mele locale, sunt obligat să oficiez căsătoria, dar este o obligaţie socială, legată de obiceiuri sociale nu este o obligaţie religioasă. Dacă vine un cuplu la mine şi doresc să fie căsătoriţi, ei mărturisesc fiecare personal curăţia, fecioria, sau cel puţin aşa am eu motiv să cred că sunt curaţi şi sunt membrii în Biserica mea, cred că am obligaţia să-i căsătoresc. Dar ea este o obligaţie socială, nu religioasă. Dumnezeu nu a poruncit nimănui să oficieze căsătorii. Dumnezeu a poruncit să predici Cuvântul Lui. În ce priveşte obiceiurile omeneşti Biblia păstrează ce este bun şi osândeşte ce este rău. În obiceiuri, ce-i bun păstrăm ce-i rău nu păstrăm. La fel e şi cu nunta. Există multe obiceiuri frumoase legate de nuntă dar sunt şi obiceiuri spurcate, porcoase (beţia). Deci păstrăm ce-i bun şi dăm la o parte ce-i rău.

D. Împăcarea
Am văzut că singurul motiv pentru divorţ este curvia care aduce după sine boli venerice. Dar de multe ori există curvie dar nu există boli. Atunci nu-i neapărat nevoie să divorţezi. Divorţul, în cazul curviei fără boli este acceptat dar nu necesar. Totdeauna e bine să ierte cel nevinovat pe cel care se pocăieşte. Totdeauna este bine să încerci să împaci părţile când se poate. În N.T., infidelitatea spirituală este numită curvie spirituală. În N.T., mirele este Hristos. Biserica, dacă nu este credincioasă lui Hristos, înseamnă că preacurveşte, dar Hristos ne primeşte dacă ne pocăim. Cel vinovat dacă se pocăieşte este iertat şi poate fi reîntors pe calea cea bună. În 2Cor.5:18, Biblia mi-a încredinţat mie în calitate de făptură nouă în Hristos, slujba împăcării, iar în 2Cor.5:19 zice: „ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări”. Deci avem această slujbă a împăcării şi avem şi mijlocul pentru împăcare care este Biblia. Când un cuplu, bărbat şi femeie, nu se înţeleg bine şi îşi aduc injurii reciproc, ei trebuie să se împace fiecare personal cu Dumnezeu. Numai după ce ambii soţi vor fi împăcaţi cu Dumnezeu, relaţia lor se va îmbunătăţi şi se vor împăca.

Practic cum facem lucrul acesta? Iei o Biblie, pui mâna dreaptă a femeii pe ea, apoi pui mâna dreaptă a bărbatului pe ea şi ei se împacă cu Dumnezeu, nu unul cu altul. Dacă vei încerca să-i împaci pe ei unul cu altul fără să pui baza împăcării lor personale cu Dumnezeu îţi vei pierde vremea. El trebuie să-şi iubească nevasta cum a iubit Hristos Biserica, trebuie s-o ierte şi s-o iubească. El trebuie să se pocăiască de păcatele lui şi de împietrirea inimii lui. Ea trebuie de asemenea să se supună lui Hristos ca Domn şi Mântuitor al ei şi bărbatului ca şi cap al ei. El trebuie să se supună lui Hristos ca Domn şi Mântuitor. Efes.5:21 - Înainte ca Dumnezeu să ceară o supunere a femeii faţă de bărbat, Dumnezeu cere o supunere reciprocă în familie.

E. Poate fi ordinat cel divorţat?
Un bărbat divorţat poate fi ordinat? Biblia spune în 1Tim.3:2 că omul lui Dumnezeu trebuie să fie bărbatul unei singure neveste.

Întrebarea nu este dacă un bărbat căruia i-a murit nevasta se poate recăsători, pentru că el tot soţul unei singure neveste va fi. Întrebarea este „Poate un bărbat necăsătorit să păstorească o Biserică?”, unul care nu e soţul nici măcar al unei singure soţii. 1Tim.3:2 zice că trebuie să fie soţul unei singure soţii.

Problema poate fi privită din două părţi: cred că orice păstor trebuie să fie căsătorit. De ce? Pentru că ai mai mare rezultat în lucrare dacă eşti căsătorit. Eu dacă nu aş fi căsătorit nu aş păstori. Femeile din Biserică au nevoie de sfaturi pentru viaţa lor intimă şi personală. Ca bărbat necăsătorit cum o să te duci să le dai sfaturi? Eu aş permite soţiei mele să dea aceste sfaturi. Tit 2:3,4 arată că femeile în vârstă trebuie să înveţe pe cele tinere. Ca tânăr predicator poţi începe o Biserică, să strângi oameni laolaltă, poţi sluji lui Dumnezeu. Însă înainte de a fi ordinat ca păstor trebuie să fii căsătorit, să fii soţul unei singure soţii.

F. Fii un lucrător înţelept
Atenţie, nu-ţi stabili obiective prea înalte la începutul Bisericii, pe care nu vei fi în stare să le duci la capăt mai târziu în lucrare. Azi foarte mult se predică evanghelia, punem accent pe evanghelizare iar învăţăturile despre familie sunt neglijate, date la o parte. Strângi o Biserică şi te trezeşti că Biserica nu ştie ce spune Biblia despre astfel de lucruri. E recomandabil să ai părtăşii cu oamenii din Biserică în care să discutaţi despre aceste lucruri privitoare la familie. Oamenii din Biserică trebuie să ştie dinainte învăţătura biblică despre căsătorie, divorţ, etc. pentru ca atunci când va trebui să iei poziţie într-o anumită problemă să nu rămână surprinşi de poziţia ta. Învăţăturile acestea trebuie date cât de curând şi cât de des. Eu dau aceste învăţături în fiecare an. La şcoala biblică nu am primit învăţături despre familie ci doar despre Biserică. Când am luat prima mea Biserică au apărut o mulţime de probleme specifice familiei pe neaşteptate. Nu ştiam ce cred şi nu puteam să conving pe nimeni despre credinţa mea pentru că nici eu nu ştiam ce cred. De aici a rezultat multă încurcătură, confuzie, simţăminte rănite, dezamăgiri, descurajări şi apoi pierzi oameni pentru care ai lucrat din greu ca să-i câştigi. Căsătoria, divorţul, recăsătorirea sunt subiecte sensibile şi dificile. După toate astea am vrut să învăţ ce spune Biblia despre aceste subiecte şi am reuşit. Vreau să vă încurajez ca şi voi să faceţi la fel. Studiaţi Biblia, cereţi Domnului călăuzire, hotărâţi-vă ce credeţi, ţineţi-vă de ceea ce credeţi, daţi învăţătura oamenilor voştri iar când se vor ridica greutăţi specifice voi să ştiţi deja ce credeţi, să luaţi poziţie stabilă, să ştiţi clar ceea ce urmează să faceţi. Cele mai dificile probleme care le vei întâlni în slujirea ta vor fi cele legate de căsătorie şi imoralitate. Înainte de a disciplina trebuie să dai învăţătura despre disciplinare. E greşit să dai învăţătura despre disciplinare atunci când trebuie să disciplinezi pe cineva sau deja ai disciplinat pe cineva. Învăţătura despre disciplinare trebuie dată dinainte de a se ivi astfel de probleme. Să nu vă faceţi probleme că nu vor veni toţi oamenii. Când vei da învăţătura biblică despre căsătorie chiar şi oamenii absenţi de la Biserică vor afla. Când vine unul la tine şi vrea să te facă să-ţi încalci poziţia poţi să te întorci la Biblie, la notiţele tale şi-i spui „Frate uite, eu miercuri seara am dat învăţătura asta în Biserică, asta mi-a dat Dumnezeu şi asta am învăţat Biserica, şi nu am de gând să-mi schimb poziţia”. Aproape toţi oamenii primesc această explicaţie. Dacă ai pe unul care nu acceptă adevărul biblic, nu ai nevoie de el, mai bine să te scapi de alte neplăceri.

Iata nouă lucruri în legătură cu divorţul:

1. calcă legea lui Dumnezeu

2. calcă voia lui Dumnezeu

3. calcă Cuvântul lui Dumnezeu

4. nesocoteşte înţelepciunea lui Dumnezeu

5. nesocoteşte dragostea lui Dumnezeu

6. este împotriva lucrării lui Dumnezeu

7. cauzează păcatul, face loc păcatului

8. descurajează copiii

9. păcat împotriva copiilor – Efes.6:3

Socotesc că am dat suficiente „probe” care arată divorţul ca fiind un păcat serios, grav.

Niciun comentariu: