Bun venit !

Christian Fish/Cross Ai ajuns pe o pagina anexa - extensie la cele 4 pagini principale administrate de Familia Crestina!

20081010

Căsătoria dincolo de vorbe - de George Pordea

Continuare din pagina de Resurse crestine pentru familie
Un cuplu ar trebui să se întrebe: „Este căsnicia noastră mai puternică sau mai slabă datorită prietenilor pe care îi avem? Influenţa prieteniilor pe care le avem ca şi cupluri este pozitivă sau negativă?” Succesul căsniciei noastre ar trebui să fie factorul determinant în adoptarea sau respingerea elementelor periferice din viaţa cuplului respectiv.

Mai toate cuplurile îşi doresc să aibă copii, pe care să îi înveţe, ceea ce au învăţat ei şi ceea ce au fost învăţaţi. Totuşi , copiii pot fi precum un topor, care desparte în două intimitatea dintre cei doi soţi.. Deasemenea, copiii pot distruge intimitatea pe care ar trebui să o aibă acel cuplu cu Dumnezeul lor.

În Grădina Edenului, Dumnezeu a aşezat un soţ şi o soţie. Nu un părinte şi un copil, nu un soţ şi un servici, nu un soţ şi un hobby, ci un soţ şi o soţie. Relaţia dintre soţ şi soţie este relaţia fundamentală, care stă la baza civilizaţiei umane, la baza societăţii. De aceea, chiar dacă Dumnezeu nu oferă copii unui cuplu, acel cuplu rămâne cărămida fundamentală din zidul civilizaţiei.

Relaţia de căsătorie a fost aleasă de Dumnezeu, în mod principal pentru a fi o mărturie pe acest pământ a relaţiei dintre Dumnezeu şi om. Căsătoria demonstrează acestei lumi pierdute, ceea ce Dumnezeu doreşte să aibă cu omenirea - o relaţie intimă dominantă în fiecare aspect al vieţii. În Exodul 20, Dumnezeu se pregăteşte să dea poporului Său cele 10 porunci şi începe în felul următor: „Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis: ‘Eu Sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.” Baza celor 10 porunci se află în aceste versete, în care Dumnezeu afirmă că între El şi poporul Israel există o relaţie, pe care Dumnezeu nu o mai are cu altcineva. Dumnezeu spune: „Eu sunt Domnul,” însă nu se opreşte aici, ci continuă astfel „Dumnezeul tău.” Sunt al tău. Cele 10 porunci sunt bazate pe acest adevăr esenţial: Dumnezeu dorea doar poporul Israel şi Dumnezeu dorea ca poporul să nu iubească şi să nu dorească un alt dumnezeu decât pe El. Datorită relaţiei speciale, care există între Dumnezeu şi poporul Israel, El a alcătuit nişte reguli fundamentale, care asigurau integritatea acestei relaţii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a dat cele 10 porunci nu ca să ne facă viaţa un chin, ci pentru ca noi să înţelegem că am intrat într-o relaţie de căsătorie cu El şi nu dorea nici un lucru să se interpună între noi şi El. Primele 4 porunci exprimate de Dumnezeu prin robul Său Moise au de-a face cu relaţia dintre Dumnezeu şi om, pe când următoarele 6 au de-a face cu relaţia dintre om şi ceilalţi oameni interpretând însemnătatea primelor 4 porunci. De exemplu, prima poruncă: „Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine” are aceeaşi însemnătate cu porunca: „Să nu preacurveşti.” Relaţia de căsătorie ilustrează relaţia dintre Dumnezeu şi om. Aşa că nimeni şi nimic nu are voie să se interpună între soţ şi soţie.

Primul lucru pe care trebuie să îl stabileşti pentru a avea o căsnicie fericită este acesta: „Tu şi cu soţul tău sau soţia ta, fiţi gata să vă dăruiţi pentru a zidi o relaţie, în care nimeni şi nimic nu poate pătrunde pentru a distruge.” Dacă fiecare soţ şi fiecare soţie este gata să spună, sunt căsătorit cu tine la bine şi la rău, în bogăţie şi în sărăcie, în boală şi în sănătate şi singurul lucru, care ne poate despărţi este moartea, atunci căsnicia acelui cuplu poate fi reparată când apar probleme. Cu alte cuvinte acel cuplu este dispus să zidească un cerc protector în jurul lor şi orice furtună ar veni nimeni şi nimic nu îi poate despărţi.

În cadrul unei ceremonii religioase de căsătorie, există un moment sacru, în care cei doi miri fac un legământ unul cu altul înaintea lui Dumnezeu şi înaintea celor prezenţi. Prima întrebare pusă celor doi şi la care amândoi răspund afirmativ sună cam aşa: De bună voie şi nesilit de nimeni iei in căsătorie pe X? Asta înseamnă că nimeni nu îi forţează să se căsătorească. Fiecare are libertatea să aleagă dacă se căsătoreşte şi cu cine se căsătoreşte. A doua întrebare la care din nou amândoi răspund afirmativ este următoarea: Promiţi să o (îl) iubeşti, să o (îl) onorezi, să o (îl) preţuiesti, la bine şi la rău, în boală şi în sănătate, în sărăcie şi în bogăţie, şi să-i fi credincios (oasă) până când moartea vă va despărţi? Ceea ce doresc să observăm este că în legământul făcut de cei doi, singura situaţie, în care îşi promit că se pot despărţi unul de altul este moartea. Nu este adulterul, nu sunt nevoile financiare, nu este lipsa fericirii, nu este incompatibilitatea, nu este abuzul fizic sau verbal, nu este stresul, sau orice altceva, ci moartea. Nu contează care este problema cu care se confruntă un anume cuplu, atâta vreme cât relaţia lor este zidită pe decizia luată de ei, de bună voie şi nesiliţi de nimeni, de a avea o căsnicie fericită şi a o avea numai cu el sau numai cu ea şi nimeni altcineva…

Pentru ca Satana să poată distruge o căsătorie, trebuie să găsească o modalitate de a pătrunde în acea căsnicie. Cu cât eşti mai dedicat căsniciei tale cu atât este mai dificil pentru cel rău să pătrundă în căsnicia ta. Dacă ai tot felul de întrebări cu privire la relaţia ta cu soţul sau soţia ta, acele semne de întrebare sunt invitaţii deschise pentru cel rău de a pătrunde în căsnicia ta prin minciună. Când armura noastră spirituală este fisurată de îndoială, minciuna îşi face şi ea apariţia. Adevărul poate fi biruit de minciună, însă singura modalitate de a combate minciuna este adevărul. Adevărul te va face slobod. Biblia ne învaţă că există trei surse ale adevărului. Domnul Isus a spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa…” În Ioan 17:17, Domnul Isus afirmă: „Cuvântul Tău este adevărul.” Iar în Ioan 16:13 aflăm că Duhul Sfânt este numit Duhul adevărului - „Când va veni Mângîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.”

Duhul Sfânt şi Domnul Isus sunt Autorii Cuvântului lui Dumnezeu, aşa că lupta împotriva minciunilor celui rău, care pătrund în căsniciile noastre trebuie câştigată cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Logica umană este bună, atâta vreme cât se bazează pe adevăr. Totuşi, logica de una singură şi fără adevăr nu este nimic altceva decât o logică bună. Deşi anumite argumente pot fi câştigate doar prin logică, o căsătorie nu poate fi niciodată reparată doar prin logică, ci prin adevăr.

Niciun comentariu: